Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Yönetmeliği

Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Yönetmeliği

Elektrikli araçların otomotiv sektörüne kazandırılıp hızla kullanılmaya başlanması ile birlikte araç şarj istasyonlarının işletilmesi ve hizmete açılması ile ilgili  Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Yönetmeliği  araştırma ve merak konusu olmuştur. İşletmelerin bünyesine kazandırmak istediği bu istasyonların, kurulum hükümleri için aranılan şartların resmi gazetede yayınlanması ile birlikte, özellikle metropol kentlerde hızla yaygınlaşmaya başlayan elektrikli araç şarj istasyonları, işletmeler içinde yeni bir kazanç kaynağını doğurmuştur.

EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) tarafınca belirlenen şartları yerine getirebilecek potansiyele sahip, asgari sermaye tutarı 4 milyon 500 bin olan her işletmeler, gerekli belge ve dökümanları EPDK’nın başvuru merkezine iletmesi ile birlikte, kaydını yaparak lisans alması durumunda şarj istasyonlarının kurulum ve işletme hakkını kazanmış olacaktır.

EPDK nın mevzuatları arasında başvuruyu yapan kuruluşun, anonim veya limited şirketi vasfında faaliyet gösteriyor olması şartı aranmaktadır. Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Yönetmeliği çerçevesinde ancak lisans alınan kurumlar bu istasyonu kurabilecek, işletebilecek ve kesinlikle başka bir işletmeye devrini gerçekleştiremeyecektir. En az 10 yıl en fazla 49 yıl süreliğinde verilen lisans, dilenirse daha sonra tekrar uzatılabilecektir.

Lisansını alan ve hizmete başlayan işletmeler 6 ay içerisinde, farklı lokasyonlarda, 50 adet elektrikli şarj ünitesi kurma şartı beklenecektir. Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Yönetmeliği dahilinde yer alan bir başka madde de lisansını alan işletmeler, kuracağı istasyonların %5’ini Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollara inşa etmek zorundadır. Araç yoğunluğunun fazla olduğu bu lokasyonlarda, mağduriyetleri gidermek ve istasyonlarda kolay ulaşım elde edebilmek için alınan bu kararda istasyonların DC 50 kW (hızlı şarj istasyonu) niteliklere sahip ünitlerin olması gerektiği Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Mevzuat şartları arasında yer almaktadır.

Elektrikli Şarj istasyonlarının ihtiyaç duyacağı enerji kaynağını karşılamak için tedarikçi elektrik üretim firmaları işbirliğinde ünitelerin kurulup, yenilenebilir enerji kaynaklarından da faydalanarak, ekonomik elektrik depolama tesisi kurulabilecek leri de yine Elektrikli Şarj İstasyonu Yönetmeliği maddelerinde yer alan mevzuatlar arasındadır.

Hızlı Şarj istasyonlarının hizmet bedeli kW cinsinden, tüketilen enerji miktarı üzerinden hesaplanacak ve EPDK bu fiyatların belirlenmesine ve limit koyma hakkına sahip olacak fakat işletmeler farklı güçteki istasyonlar için farklı fiyat uygulaması kullanabilecektir.

Elektrikli Şarj İstasyonu EPDK

Elektrikli Şarj İstasyonu EPDK mevzuatlarının Resmi Gazete de yayınlanması ile birlikte aranılan vasıflara sahip her işletmenin istasyon kurma ve işletme hakkı da yeni bir sektörü ortaya çıkarmıştır. Yeni nesil çevreci ve ekonomik elektrikli araçların sektöre girmesi ile birlikte hızla talep görmeye başlamış, yakıt ihtiyaçlarını karşılamak için elektrikli şarj istasyonlarının kurulumu hız kazanmıştır.

Elektrikli Şarj İstasyonu EPDK yönetmeliği gereğince, ancak EPDK izni dahilinde lisans alan işletmeler bu istasyonları kurabilecektir. Lisans ise işletmelerden istenen gerekli belge ve dökümanların EPDK merkezlerine başvuru yapılması ile birlikte alınmaktadır.

Bu başvuruyu yapacak kurum ve kuruluşların, asgari sermaye tutarı 4 milyon 500 bin altında olmaması, kurulacak istasyonların teknik, mekanik ve yazılım takibini gerçekleştirebilecek ve her araç tipine uyum sağlayabilecek kapasitedeki istasyonların yazılımlarına sahip olması şartı aranacaktır. Lisans hakkı elde eden işletmeler en geç bir ay içerisinde EPDK’ya istasyonların kurulacağı lokasyonlar, ünite sayısı ve soket tipleri hakkındaki belgeleri ulaştırmış olması ve onay aldıktan sonra 6 ay içerisinde, farklı konumlarda ve %5 i otoyollarda olmak üzere 50 araç şarj istasyonu kurma şartı da yine Elektrikli araç şarj istasyonu mevzuat dahilinde yer almaktadır.

Ayrıca, Karayollarında kurulacak istasyon sayısının yarısının 50 kW DC şarj üniteleri vasfında olması ve aranılan bu genel şartların da işletmeler tarafından 4 ay içerisinde tamamlanmış olması beklenmektedir. Alınan lisansların azami 10, maksimum 49 yıl geçerliliği olacaktır.

Elektrikli Şarj İstasyonu EPDK yönetmeliğinde yer alan bir başka mevzuat ise; lisans alma bedelinin 300.000 TL olduğu, alınan lisansın başka kurum ve kuruluşlara devredilemeyeceği ve bir elektrik tedarik şirketi işbirliğinde hizmetin yürütülebileceği dir. Alternatif ve yenilenebilir enerji kullanımı içinde yine elektrik tedarik şirketleri ile işbirliği çerçevesinde solar sitemlerden yardım alınarak enerji depolama sistemleri kurulabilecek ve kullanılabilecektir.

EPDK, şarj fiyatlarında bölgesel ve ulusal çapta azami limit belirleme yetkisine sahip olacak ve fiyatlarda, tüketilen enerji miktarı birim bedeli üzerinden kW cinsinden hesaplanacak ve ilaveten kullanım ücreti talep edilmeyecektir.

Elektrikli otomobillerin ihtiyaç duyacağı enerji yakıtını tedarik eden ünitelerdir. AC ( ev tipi) ve DC (hızlı şarj) olan iki tipi mevcuttur.

AC ev tipi ünite ve DC hızlı şarj istasyonu olarak iki gruba ayrılan ve bu bağlamda değişkenlik gösteren istasyon fiyatlarının belirlenmesinde ayrıca soket tipi ve sayısı ile ünite performans kapasitesi de rol oynayan etkenler arasında yer almaktadır.