Politikamız

ASPOWER olarak temel amacımız, koşulsuz müşteri memnuniyeti yaratarak yeni iç ve dış pazarlara girebilmektir.

Bu çerçevede ;
• Tüm çalışanlarımızın katılımı ile ASPOWER’da kalite, sürdürülebilir çevre, iş sağlığı ve güvenliği bilincini yerleştirerek, hataları en aza indirmek için gerekli eğitim çalışmalarını yürütmek,
• Ürettiğimiz her cihazın kalite kontrol standartlarına uygunluğunu temin etmek, cihazların kurulumu ve/veya servis sürecinde gerekli teknik desteği en kısa sürede, tam ve doğru bir şekilde sağlamak,
• Ürünlerimizde azami ölçüde yerli malzemeler kullanarak ekonomik büyümeye katkı sağlamak ve güç elektroniği alanında dışa bağımlılığı asgariye indirmek adına gerekli stratejik ortaklıklar kurmak,
• Atıkların oluşumunu en aza indirmek bununla birlikte çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir atık bertaraf edilmesi sürecinin işlemesini temin etmek,
• İş sağlığı ve güvenliği konusuna azami önem vermek,
• Ürünlerimizin teknolojik düzeyini sürekli olarak geliştirerek ulusal/uluslararası standartlara ve müşteri şartlarına uygun üretim yapmak
• Güçlü tasarım ve AR-GE altyapımız sayesinde sektördeki yeniliklere adaptasyon sağlamak.
• Entegre (ISO 9001/14001/45001) yönetim sistemimizin sürekli olarak iyileştirilmesi sağlamak.

 

Garanti Politikamız

ASPOWER ürünlerinin garantisi için 6502 saylı Tüketicinin Korunması Hakkındaki kanun hükümleri uygulanır. Firmamız tarafından üretilen cihazların standart garanti süresi fatura kesim tarihinden itibaren başlar ve üretim ve malzeme hatalarına karşı 24 (yirmi dört) ay garanti kapsamındadır. Ek garanti talepleri için? Firmamız ile irtibata geçilebilir. Ürünün garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, Garanti kapsamına giren koşullarda onarımı sağlanır.

Garanti aşağıdaki koşullarda geçerli değildir.

· Cihazların kılavuz ve talimatlarda belirtilen çalışma koşulları içinde montajı yapılmamış

· Cihaza yetkili servis dışında onarım vb. amaçlarla müdahale edilmiş

· Çevresel faktörlerden kaynaklanan (doğal afet, yıldırım, sel, aşırı voltaj düşüklüğü veya yüksekliği vb.) sorunlar,

· Dikkatsiz ve yanlış kullanım sonucu oluşan hasarlar.

· Cihaz seri numaralarındaki kazıntı /silinti olması

· Cihazın darbe veya sıvıya maruz kalması

Kullanıcının ürünü kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı içerisinde değerlendirilmez.Bu durum oluştuğunda Ürünün ya da parçanın onarımı/değişimi sırasında oluşacak yeniden kurulum, yükleme, işçilik maliyeti ve giderleri gibi diğer harcamalar garanti dahilinde değildir.

Garanti uygulaması sırasında değiştirilen ürünün veya parçanın garanti süresi, satın alınan ürünün kalan garanti süresi ile sınırlıdır. Garantinin geçerli olması için Ürünlerimizin kullanımı esnasında kılavuz ve talimatlarda belirtilen çevresel ve fiziksel koşullar sağlanmalıdır.

10 kVA altındaki cihazların onarımı ASPOWER firmasında yapılır. Malın arızalanması durumunda nakliye ücretleri tüketiciye aittir. Hiçbir koşul altında üretici ve bağlı tedarikçileri ile servis istasyonları Kesintisiz güç kaynaklarının çalışmamasından ya da hatalı çalışmasından dolayı kullanıcının doğrudan ya da dolaylı olarak uğrayacağı zararlardan sorumlu tutulamaz.

Kalite Politikamız

ASPOWER Enerji, müşterilerine güvenilir ve ileri teknoloji ile çalışan güç elektroniği ürünlerini rekabetçi fiyatlarla sunmayı, satış öncesi ve sonrası müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı ve hiçbir koşulda kaliteden ödün vermemeyi Kalite Politikası olarak kabul etmiştir.

Bu amaca ulaşmak için:

- Müşterilerimizin, hissedarlarımızın ve tüm çalışanlarımızın mutluluğunu, ihtiyaç ve beklentilerini sağlamak, amaçlarımıza ulaşmak için öncelikli gerekliliktir. Kararlarımız özgüveni yüksek, toplam kalite anlayışını benimsemiş ve işine adanmış olan personelimizle dayanışma içinde ve yasal gerekliliklere uygun olarak alınır.

- Kuruluşumuz, tüm çalışanların ve üst yönetimin katılımı ile her kademe iyileştirici çalışmalar yaparak sürekli iyileştirmeyi etkin kılar.

- Firmamıza mal ve hizmet üreten tedarikçilerimiz, ürünlerimizin kalitesine etki eden en önemli unsurlardan birisidir. Kalite sistemimizin birer parçası olan tedarikçilerimizle karşılıklı güven ve dayanışma içinde iş birliğimizi geliştirmeyi amaçlıyoruz.

- Mühendislik gerektiren zorlu projelerin sorumluluğunu alarak, başarılı olmak için yetenekli personelle ve seçkin tedarikçilerle çalışırız ve bu işlerle motive oluruz.

- Güç Elektroniği sektöründe Ar-Ge çalışmalarımızı aralıksız sürdürürken, yeni teknolojilerle toplumumuza daha faydalı işler çıkararak şirketimizi sektöründe ülkemizde lider kurum haline getirmeyi amaçlamaktayız.

Yurtiçindeki ve yurtdışındaki müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerine uygun ürün ve hizmetleri kalite yönetim sistemi şartlarına, ulusal ve uluslararası yasal şartlara uygun olarak vermeyi şirketimiz taahhüt etmektedir.

Çevre Politikamız

ASPOWER Enerji, gerçekleştirdiği üretim ile ülke ekonomisine katma değer sağlarken Ulusal / uluslararası normlara ve yasal şartlara uyarak Çevre etkilerini kontrol altında tutmayı, çevresel performansımızı sürekli iyileştirmek suretiyle çevre dostu ürünler üretmeyi ve gelecek kuşaklara yaşanabilir temiz bir çevre bırakmayı Çevre Politikası olarak kabul etmiştir.

Bu amaca ulaşmak için:

- Çevre ile ilgili tüm yasal gereklilikler takip edilerek sürekli gelişim ve iyileştirme sağlanır.

- Tasarım ve Üretim süreçlerinde çevresel etkiler göz önünde bulundurulur.

- Çevresel performansımızın sürekli iyileştirmesi yönünde çevre yönetim sistemimiz geliştirilir.

- Çevreye olan sorumluluklarımız konusunda tüm çalışanlarımız ve tedarikçilerimiz bilgilendirilerek sürece katılmaları sağlanır.

- Üretim, taşıma, stoklama, işletme ve bakım faaliyetleri sonucu oluşabilecek atıkları azaltarak çevresel kirlenmenin önlenmesi amacıyla geri dönüşüm ve yeniden işleme seçenekleri değerlendirilir.

- İş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde oluşabilecek acil durum riskleri azaltılarak, sağlık güvenlik ve çevre bütünlüğü oluşturulur.

Yurtiçindeki ve yurtdışındaki müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerine uygun ürün ve hizmetleri Çevre Yönetim Sistemi şartlarına, ulusal ve uluslararası yasal şartlara uygun olarak sağlamayı ve doğal kaynakları en verimli kullanma ve doğaya en az atık madde bırakma hedefini şirketimiz taahhüt etmektedir.