Politikamız

 

ASPOWER olarak temel amacımız, koşulsuz müşteri memnuniyeti yaratarak yeni iç ve dış pazarlara girebilmektir.

Bu çerçevede ;
• Tüm çalışanlarımızın katılımı ile ASPOWER’da kalite, sürdürülebilir çevre, iş sağlığı ve güvenliği bilincini yerleştirerek, hataları en aza indirmek için gerekli eğitim çalışmalarını yürütmek,
• Ürettiğimiz her cihazın kalite kontrol standartlarına uygunluğunu temin etmek, cihazların kurulumu ve/veya servis sürecinde gerekli teknik desteği en kısa sürede, tam ve doğru bir şekilde sağlamak,
• Ürünlerimizde azami ölçüde yerli malzemeler kullanarak ekonomik büyümeye katkı sağlamak ve güç elektroniği alanında dışa bağımlılığı asgariye indirmek adına gerekli stratejik ortaklıklar kurmak,
• Atıkların oluşumunu en aza indirmek bununla birlikte çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir atık bertaraf edilmesi sürecinin işlemesini temin etmek,
• İş sağlığı ve güvenliği konusuna azami önem vermek,
• Ürünlerimizin teknolojik düzeyini sürekli olarak geliştirerek ulusal/uluslararası standartlara ve müşteri şartlarına uygun üretim yapmak
• Güçlü tasarım ve AR-GE altyapımız sayesinde sektördeki yeniliklere adaptasyon sağlamak.
• Entegre (ISO 9001/14001/45001) yönetim sistemimizin sürekli olarak iyileştirilmesi sağlamak.

 

Garanti Politikamız

- ASPOWER Enerji olarak satışını yaptığı ürünler için fatura tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay garanti kapsamındadır.

- Talebe istinaden garanti süresinin uzatılması ve periyodik bakım sözleşmesi hizmeti verilmektedir.

- ASPOWER Garanti süresi bitiminden itibaren 10 (on) yıl süre ile yedek parça temini ve teknik servis hizmetini taahhüt etmektedir.

Kalite Politikamız

ASPOWER satış öncesi ve satış sonrası müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı ve hiçbir koşulda kaliteden ödün vermemeyi Kalite Politikası olarak kabul etmiştir.

Bu kapsamda ASPOWER,

-Kendini ispatlamış, güvenilir, ileri teknoloji ürünleriyle savunma sanayiinden sağlık sektörüne kadar pek çok farklı alana ve müşteriye hizmet vermektedir.

-Başta çalışanları olmak üzere bütün süreç ortaklarının ihtiyaç ve beklentilerini sağlamak yoluyla süreçlerin iyileştirilmesini ve nihayetinde ortaya çıkan ürünlerinin kalitesini garanti etmektedir.

-Güçlü AR-GE altyapısı ve mühendislik kabiliyeti sayesinde projeye veya müşteriye özel güç elektroniği ürün ihtiyaçlarına hızlı ve kalıcı çözümler geliştirebilmektedir.

-Yurtiçindeki ve yurtdışındaki müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerine uygun ürün ve hizmetleri kalite yönetim sistemi şartlarına, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak vermektedir.

Çevre Politikamız

ASPOWER Enerji, gerçekleştirdiği üretim ile ülke ekonomisine katma değer sağlarken Ulusal / uluslararası normlara ve yasal şartlara uyarak Çevre etkilerini kontrol altında tutmayı, çevresel performansımızı sürekli iyileştirmek suretiyle çevre dostu ürünler üretmeyi ve gelecek kuşaklara yaşanabilir temiz bir çevre bırakmayı Çevre Politikası olarak kabul etmiştir.

Bu amaca ulaşmak için:

- Çevre ile ilgili tüm yasal gereklilikler takip edilerek sürekli gelişim ve iyileştirme sağlanır.

- Tasarım ve Üretim süreçlerinde çevresel etkiler göz önünde bulundurulur.

- Çevresel performansımızın sürekli iyileştirmesi yönünde çevre yönetim sistemimiz geliştirilir.

- Çevreye olan sorumluluklarımız konusunda tüm çalışanlarımız ve tedarikçilerimiz bilgilendirilerek sürece katılmaları sağlanır.

- Üretim, taşıma, stoklama, işletme ve bakım faaliyetleri sonucu oluşabilecek atıkları azaltarak çevresel kirlenmenin önlenmesi amacıyla geri dönüşüm ve yeniden işleme seçenekleri değerlendirilir.

- İş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde oluşabilecek acil durum riskleri azaltılarak, sağlık güvenlik ve çevre bütünlüğü oluşturulur.

Yurtiçindeki ve yurtdışındaki müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerine uygun ürün ve hizmetleri Çevre Yönetim Sistemi şartlarına, ulusal ve uluslararası yasal şartlara uygun olarak sağlamayı ve doğal kaynakları en verimli kullanma ve doğaya en az atık madde bırakma hedefini şirketimiz taahhüt etmektedir.