AS-INV 3000 Serisi 3-20 kW (LF)

Off Grid İnvertör

AS-INV 3000 Serisi İnvertörler, şebeke gerilimi ile aynı formda elektrik üreterek elektrikli aletlerin çalışmasını sağlayan gelişmiş güç kaynaklarıdır. İnvertörlerimiz, DSP (digital signal processor) teknolojisine sahip olup 12V, 24V, 48V, 60V,110VDC gibi akü gerilimlerinden istenilen frekanslarda 220/230/240 VAC şehir şebekesi gerilimi oluşturmaktadır.

Bu İnvertörler, tam sinüs ürettikleri için her türlü elektrikli cihazı problemsiz olarak çalıştırabilirler. Enerji kaynağı olarak DC besleme gerilimi yani akü gerilimi kullanıldığından kara, deniz taşıtları, endüstriyel tesisler, demiryolları, askeri tesisler, Telekom santralleri, enerji üretim tesisleri gibi yerlerde şebeke yokken aküden besleme yaparak uzun süreli işletim sağlarlar. DSP teknolojisi sayesinde frekanslar çok hassas üretilmekte olup, aynı cihaz küçük bir yazılım değişikliği ile 50Hz, 60Hz, 83Hz ve 400Hz üretecek hale getirebilmektedir.

Çeşitli besleme gerilimi ile çalışabilmeleri, 1kVA'dan 20 kVA'ya kadar standart güç seçenekleri, sessiz çalışmaları, mükemmel sinüs dalga formu ile her türlü teknik gereksinimi karşılayabilirler.